Играй
Get Adobe Flash player

Провери познанията си за Европейския съюз, играейки!
Можеш да играеш сам или с други играчи онлайн
(не повече от 9 играчи в една игра).